winter

INTEGRITETSPOLICY FÖR NORTHBIKE KONCERNEN

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Northbike och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda Northbikes tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på integritet@northbike.se.

Vilken information samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du kontaktar en säljare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker vår hemsida, e-handel eller är i kontakt med Northbike på annat sätt, såsom på visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från fordonsregistret eller kompletterande av adressuppgifter från Hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför behöver vi dina uppgifter?
Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Northbike utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Northbike behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna förmedla fordon och tjänster till dig Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event Uppfylla avtal och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt . Följa tillämplig lagstiftning
För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig Andra berättigade intressen
För utskick av erbjudanden och marknadsföring Andra berättigade intressen

 

Vad är berättigat intresse?
När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig fordons produkter och tjänster. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en fordon. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden - berättigat intresse - görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Northbikes behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Varför behöver vi ditt personnummer?
Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning samt nödvändigt vid sökande av kredit. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Northbike säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Andra bolag inom Olert holding koncern. Northbike ingår i Olert holding koncernen. För att ha möjlighet att erbjuda de produkter och tjänster som tillhandahålls av andra bolag inom koncernen, kan personuppgifter att överföras till andra bolag som ingår i koncernen.
 • Banken. När det handlar om finans i samband med köp.
 • Samarbetspartners. Northbike erbjuder kompletterande produkter eller tjänster, där annonsering via exempelvis Blocket, där personuppgifter kan komma att överföras
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem
 • Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Northbike och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras av Northbike under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Northbike gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Northbike vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter
Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång ("registerutdrag"). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
 • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
 • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontakta integritet@northbike.se om du har frågor, eller läs mer under Utöva dina rättigheter (se nästa kapitel) om hur du ska formulera din begäran för att ta del av dina rättigheter.

Har du klagomål?
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vissa tjänster kräver till och med cookies för att fungera som de ska. Läs mer om hur vi använder cookies (se nästa kapitel).

Kontaktuppgifter till Northbike
Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Northbike enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på integritet@northbike.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig är NORTHBIKE SWEDEN AB (orgnr. 556238-8933) med besöksadress Norravägen 8, 856 50 Sundsvall, Tel: 060-61 33 15.
Northbike Umeå AB (orgnr. 556191-3426) med besöksadress Formvägen 8, 906 21 Umeå, Tel 090-187595.
Northbike Umeå West AB (orgnr 556760-8566), Tankvägen 8, 904 32 Umeå, Tel 090-187595.
Gemensamma uppgifter:
E-post: info@northbike.se, web: www.northbike.se

Uppdaterad 2018-05-21

Utöva dina rättigheter
Information till dig som vill utöva någon av dina rättigheter som registrerad hos Northbike

Som registrerad hos Northbike har du följande rättigheter:

 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning
 • Rätt till invändning
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till information (registerutdrag)
 • Rätt till dataportabilitet

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter formulerar du din förfrågan och skickar till oss antingen via e-post, integritet@northbike.se, eller via post, Northbike, Norravägen 8, 856 50 Sundsvall.

För att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt vill vi be dig inkludera viss information när du formulerar din förfrågan till oss.

 • Vid förfrågan om rättelse, begränsning och invändning behöver du uppge för- och efternamn, telefon/mobilnummer och e-postadress för att vi ska kunna identifiera dig i våra system. Du behöver också uppge vilken uppgift du vill få rättad, behandling du vill bli begränsad ifrån eller invänder dig emot.
 • Vid förfrågan om radering behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, telefon/mobilnummer och e-post för att vi ska kunna identifiera dig i våra system.
 • Vid förfrågan om information (registerutdrag) behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, telefon/mobilnummer och e-post för att vi ska kunna identifiera dig i våra system. För att säkerställa din identitet behöver du även inkludera en signerad kopia på din ID-handling.
 • Vid förfrågan om dataportabilitet behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, telefon/mobilnummer och e-post. För att säkerställa din identitet behöver du även inkludera en signerad kopia på din ID-handling. Vi behöver även vet hur du önskar motta sammanställningen av dina personuppgifter samt om dessa ska tillhandahållas annan aktör.

Vad är en cookies och hur fungerar de?
Northbike webbplats använder så kallade cookies för att:

 • Använda sessioner för att identifiera användaren på webbplatsen och för att kunna hålla vissa av webbplatsens sidor stängda för utomstående användare.
 • Spara viss information om användaren för att bland annat kunna underlätta vid inloggning från samma dator.
 • Spara information om användaren tidigare har exponerats för viss information på webbplatsen eller inte.

Om du inte vill lagra cookies på din dator kan du stänga av denna funktion i din webbläsares inställningar. Då kommer cookies inte att sparas, men detta innebär också att delar av vår webbplats inte kommer fungera korrekt.

JavaScript
Webbplatsen använder JavaScript. Det innebär att du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsares inställningar för att du ska kunna nyttja vår webbplats fullt ut.

Villkor
Vi kan inte garantera att informationen på Northbikes webbplats är fullständig eller riktig. Uppgifter om lagregler, priser, skattesatser, statistikuppgifter samt andra bestämmelser kan ha ändrats så att det påverkar det som sägs och syftas till på vår webbplats.

Förekommande beräkningsexempel avser att illustrera hur utfallet blir vid vissa givna förutsättningar. Du kan inte utgå ifrån att samma förutsättningar gäller för dig.

Externa länkar kan ändras utan Northbikes vetskap. Northbikepåtar sig inte något ansvar för den information, de beräkningar eller andra uppgifter som förekommer på de webbplatser, till vilka länkar öppnas.

En cookie (eller kaka som det också brukar kallas) är en liten textfil som webbplatsen du besöker oftast vill spara på din dator. Den hanteras av din webbläsare och ger vanligtvis besökaren tillgång till fler funktioner om man godkänner att den används av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies (kakor). Den ena är en fil som sparas temporärt eller under en längre tid på din dator. Den används till exempel för att lagra information om hur du vill ha dina inställningar på webbplatsen. Exempel är språkval, textstorlekar, färger, menyer m.m. Den andra typen av cookies är så kallade sessionscookie. En sessionscookie lagrar endast information i minnet på din dator och töms direkt du stänger ner webbläsaren. Sessionscookies kan ha samma användningsområde som den filbaserade cookien men sparar alltså inte informationen fysiskt på din dator.

Källa: Post & Telestyrelsen, http:/www.pts.se

Vad använder Northbike cookies till?
Northbike använder tre typer av cookies.

Sessioncookies
Lever så länge din webbläsare är öppen. Nya sessionscookies skapas vid varje besök på Northbike.

Filbaserade cookies
Dessa sparar vi på din dator och har en livslängd på en timme upp till en månad beroende på funktion.

Om du inte accepterar några cookies på vår sida så kommer följande funktioner inte att fungera:

 • Du kan inte lägga produkter i kundvagnen
 • Du kan inte beställa
 • Du kan inte sortera våra prislistor
 • Menyerna kommer inte komma ihåg din position

I de cookies (kakor) vi sparar så lagras ingen personlig information om dig eller vilka sidor du besökt.

Tredjepartscookies
Tredjepartsleverantörer, inklusive Webtraffic använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser. Du kan välja bort Webtraffics cookies här: http://www.webtraffic.se/optout

Har du ytterligare funderingar kring detta är du såklart varmt välkommen att kontakta oss.

winter2